FYZICKÁ OSOBA (FO) ZAMESTNANEC

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

1. Do 15.02.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2013

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.

4. Údaje napíšte do Vyhlásenia. spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2014 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Údaje o prijímateľovi!

Obchodné meno alebo názov: Rada mládeže Žilinského kraja
Sídlo: Rajecká 17,010 01 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37807552

Vypísané nájdete v prílohe: vyhlásenie, potvrdenie
POZNÁMKA

3,0 % z dane:
  • Ak ste ako fyzická osoba od 1.1.2013 do 31.12.2013 dobrovoľnícky ODPRACOVAL minimálne 40 hodín v hociktorej organizácii, a máte Potvrdenie o dobrovoľníckej práci, od jednej alebo viacerých organizácií, môžete darovať 3% z dane


Príloha: potvrdenie o dobrovoľníckej práci - vzor

V prípade akýchkoľvek otázok, nás kontaktujte na tel. 0908965002 alebo na emailovej adrese rmzk@rmzk.sk