PRÁVNICKÁ OSOBA (PO)

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov(časť IV).

Do daňového priznania vpíšte:

IČO: 37807552
SID: neuvádzať
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno/Názov: Rada mládeže Žilinského kraja
Ulica: Rajecká
Číslo: 17
PSČ: 010 01
Obec: Žilina

- Poukázať 2% z dane môžete ak vaše 2% z dane činia minimálne 8 € (ak je to menej, právnické osoby nemôžu poukázať 2% z dane)

- ZMENA – Poukázať 2% z dane môžete ak najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2011 (31.3.2013) poskytnete dar v sume zodpovedajúcej 0,5% daňovej povinnosti organizácii nezaloženej na podnikanie (tento dar môže dať právnická osoba akejkoľvek organizácii). V opačnom prípade správca dane zníži poukazovaný podiel dane na 1,5%.

- Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2014 na daňový úrad podľa miesta sídla vašej firmy.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

V prípade akýchkoľvek otázok, nás kontaktujte na tel. 0908965002 alebo na emailovej adrese rmzk@rmzk.sk