Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Potvrdenie o výkone dobrovožníckej činnosti
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane