DARUJTE VAŠE 2% (3%) RADE MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA


O Vašu priazeň darovať Vaše 2% sa uchádza
Rada mládeže Žilinského kraja ( RMŽK).
RMŽK je regionálna organizácia pôsobiaca na území Žilinského kraja a nielen tam. Zastupuje cez svoje členské organizácie 20 000 mladých ľudí. Medzi jej dlhoročné projekty patrí BAMBIRIÁDA- Festival práce s deťmi a mládežou, Krtek v síti- aktivity zamerané na deti a mládež počas a po onkologickej liečbe, Oceňovanie dobrovoľníkov, Školenia pre mladých ľudí zamerané na ich osobnostný rozvoj a mnoho iných.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na mail: ciernikova@rmzk.sk, 0908965002